Friday, January 21, 2011

Alandlikkus annab teadmistele kvaliteedi

.


Kooraste Linajärv
(Foto: Vambola Raudsepa erakogust)
.
Inimesele pole tähtis Looja tarkus,
vaid oma õigus/tõemonopol

.
Kõiksuse/Looja tahte poolt ajatult loodu on mõistuse metatasand, mille enesetunnetus käib läbi vaid talle (Loojale) omase mõisteaparatuuri ja loogika. Inimene oma imelühikese eksistentsi jooksul on üllatavalt edukalt/õnnestunult sisenenud Looja tarkusevaramusse ning osanud sealt võtta tühiselt vähe, aga siiski üht-teist vajalikku oma igapäevaelu tõhusamaks korraldamiseks Maal.
.
Ülikiire ühekülgne edukas areng on jätnud tähelepanuta kõik sellega kaasnevad varjuküljed/riskid. Samas tekkinud riskid on inimese endi viinud lausa enesehävitamise piirimaile. Tunnistagem: ammu on tekkinud vajadus uurida/teadvustada, kuivõrd inimese ajus sündinud modernsed teooriad ja nende rakendused üldse haakuvad nö Kõiksuse aju poolt looduga ja korraldatuga. Sõnaga, kas üritame käituda Looja tahte kohaselt?


.
Lühidalt: kas pole ülim aeg ütelda lahti egoismist, ülbusest, nn oma õigusest, ennekõike tõemonopolist ning alanduda Looja ees? Et mõista vajadust teha/korraldada igapäevaelu kestuse tagamiseks hoopis midagi muud, so konservatiivset, lihtsat ning hoopis keskenduda inimesele kui Universumi kodanikule.
.

Vambola Raudsepp
No comments:

Post a Comment