Saturday, October 23, 2010

Vaimsusest johtuv rahuldus

.
Tarkus kuulub minevikule, tegevus
olevikule ja rõõm tulevikule.
Hiina vanasõna
.
  • 1992 - rajati ärirahanduse ja investeeringute õppetool Tartu Ülikoolis
  • 2008 - ühendati ärirahanduse ja investeeringute ning raha ja panganduse õppetoolid rahanduse õppetooliks
.
Kui sageli tunneme puudust sisukast teaduslikust diskussioonist, kõrgest mõttelennust ja heast, näitlikust esinemisoskusest. Õnneks kõike seda pakub doktoriväitekirjade kaitsmine, mida Tartu Ülikooli majanduserialadel paraku juhtub vaid mõnel korral aastas. Mõtestades natuke teisiti lahti hiina vanasõna võime ütelda, et väitekirjade kaitsmine - see on minevikus kogutud tarkuste esitamine olevikus, millest saadud rahuldus/rõõm kuulub tulevikule. Tore, et ta nii on.
.
22.oktoobril 2010 aastal kaitses TÜ majandusteadusonnas oma doktoriväitekirja Danel Tuusis teemal: "Intressimäärade mõju majandussubjektide käitumisele".
.

Kaitsmisnõukogu tööd juhatas dekaan
professor Toomas Haldma
.

Oponentidena esinesid professor, dr Armin Rothe Greifswaldi Ülikoolist ja professor, PhD Enn Listra Tallinna Tehnikaülikoolist.

.

Väitlevad dissertant Danel Tuusis (vasakul) ja
oponent professor, dr Armin Rothe (Saksamaalt)

.

Kaitsmine kujunes huvitavaks, sest väitleja Danel Tuusis on töötanud nii pikka aega majanduspraktikas, aga ka õppejõuna ning on tunnustatud välislektor Soome ettevõtluskoolis (Kauhaval).
.

Oponent professor, PhD Enn Listra (Tallinnast)

.
TÜ tolleaegsesse ärirahanduse ja investeeringute õppetooli kutsus Danel Tuusise tööle professor Vambola Raudsepp ning tema soovitusel alustas Danel Tuusis õpinguid doktorantuuris, mis paraku mitmetel põhjustel katkesid mõneks aastaks. Kui Danel Tuusis asus doktoriväitekirja kallal uuesti tööle, siis said tema teaduslikuks juhendajateks dotsent Priit Sander ja professor Mart Sõrg. Vambola Raudsepp oli selleks ajaks juba emeriteerunud.
.

Väitekirja juhendajad dotsent, PhD Priit Sander (vasakult), emeriitprofessor, dr Mart Sõrg ning juhendaja töö algstaadiumis emeriirprofessor, dr Vambola Raudsepp
.
Doktoriväitekirja kaitsmisega jõuab lõpule üks oluline etapp noore inimese elus. Samas aga on see ka üheks olulises sündmuseks juhendajatele, kuna nn teadusemüüri on laotud taas üks tellis juurde. Teaduslukku jäävad need saavutused ja nimed alatiseks kõrvuti. Ka see seik pakub suurt rahuldust.
.
Vambola Raudsepp

No comments:

Post a Comment