Friday, August 27, 2010

Ja Sõna oli Jumal: arenguteede vääramatus

.
Ära karda seda, mida ei saa vältida /vr*/
.
Päikseloojang sügisesel pööripäeval (2012) /vr*/
.
"Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi". Neid Johannese evangeeliumi sõnu/mõtteid ei suuda me vist kunagi lõplikult lahti mõistatada, vahest jääbki see lootusetuks ettevõtmiseks. Aga siiski püüame siin leida oma lähenemisviisi.
.
Inimesele on antud võime näha/tajuda vahetult objekte/sündmusi reaalajas, fikseerida mällu olevikust saadu. Ja iga adutud sündmus muutub kohe/hetkega möödanikuks, mida inimene võib hiljem, ennekõike vaid sõnades, meenutada ja teistele edasi anda. Nii, et minevikku ta enam reaalajas ei taju/näe, ta võib meenutada/taastada vaid nö üksikuid mälupilte olnud sündmustest. Tuleviku (ette)nägemisega on hoopis keerulisemad lood, argimõistuse jaoks lausa müstika. Aga tegelikkuses tulevukunägemine, sh isegi võimalike stsenaariumide tajumine toimib, ehkki meile praegu veel arusaamatul moel.
.
Teame väga tõsiseltvõetavaid selgeltnägijaid (nt W.Messing), kelle tulevikunägemuste täpsus üllatas paljusid kaasaegseid. Samas on ka selgeltnägijaid, kes võivad tajuda möödanikus toimunud sündmusi, ehkki ta neid ise reaalajas vahetult näinud/tajunud ei olegi. Ei hakka üksikuid näiteid tooma. Jätame hetkeks need nn soolapuhujad ja püüame mõista üldtuntud geniaalseid teadlasi (nt A.Einstein). Kui palju avastusi/teooriaid/leiutisi on tekkinud teadlaste ajudes nö spontaanselt, mitte aga väga pikaajaliste uurimistööde varal. Sageli nõudnuks need uuringut nii palju teadlase aega (aga ka teadmisi/teavet), et tulemuseni jõudmiseks pidanuks ta töötama oma mitu tuhat aastat. Pealegi, kui mitmete spontaanselt tekkinud teooriate paikapidavus on tõestatud alles aastaid hiljem järeltulevate põlvede (teadlaste) poolt.
.
Niisiis, peame rääkima inimese alateadvusest, intellektist, intuitsioonist ja veel paljudest arusaadavatest ja arusaamatutest (müstilistest) asjadest. Aga kas ongi mõtet? Tuleme hetkeks tagasi Johannese evangeeliumi juurde. Algul oli Sõna, mõistame seda kui sõnastatud üldideed või -arengumudelit, mis on olemas Kõiksuses (Jumala juures). Kõik on tekkinud läbi selle idee ning edasine areng käib selle etteantud programmi kohaselt.
.

.
Tähendab on inimesi, kes oma alateadvuses, tänu intuitsioonile elavad nö paari sammukese võrra ees tänapäeva tegelikkusest ja näevad kaugele ajas ette. See on võimalik, sest arengumudel sisaldab endas kõiki tulevasi sündmusi (NB!). Kui keerukas erinevatel Kõiksuse tasanditel see mudel võib olla, jätame sellele vastuse otsimise hetkeks kõrvale. Küsimuseks jääb: mil viisil vaid väga üksikud inimesed sellele keerukale, dünaamilisele arengumudelile juurde pääsevad? Ju siis on kellegile see valik ja roll langenud/määratud Kõiksuse/Jumala poolt.
.
Samale probleemile võib läheneda ka retrospektiivselt, so juba toimunud sündmused ei kao kuhugi, vaid nad on jäädavalt fikseeritud tegelikkuse minevikumudelites. Ja üksikutele väljavalitutele on antud juurdepääs ka nendele mudelitele, kusjuures nn selgeltnägija vahetult pole reaalajas ühegi uuritava sündmusega kokku puutunud. Samas aga suudab ta need minevikusündmused mingis (käesolevas) hetkes taastada, nö lahti rääkida.
.
Järgmine küsimus: kuhu jäävad siis juhused, mis nii sageli juhivad meie elu? Ja kui inimene elabki tuulelipuna juhuste meelevallas (ehkki tal on omad valikuvõimalused), siis ta edasi hakkab uskuma enda erilist saatust. Üldjuhul pöördelise tähtsusega juhuseid polegi olemas, on vaid kindlalt (Kõiksuse poolt) juhitud sündmused. Ei, ega öelduga tahagi muuta inimese rolli/püüdlusi tühisteks, vaid rõhutame hoopis seda, et inimene peab elama kooskõlas Kõiksusega ja otsima/leidma sel moel oma tee siin maises elus edasiliikumiseks.
.
Lõpetuseks. Inimese (mõistusega olendi) tulek planeedile Maa oli ette kavandatud, sest "Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimese valgus". Täpsemalt "Sõna sai lihaks". Inimese edasine elu käib õpetussõnade kohaselt: "Taotle tarkust, taotle arukust - ära seda unusta - ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest!" (Õpetussõnad 4 - 5).
.
Vambola Raudsepp
.
.

No comments:

Post a Comment