Thursday, August 12, 2010

Aastad Valgas: energia ja alateadvusjõu meelevallas

.
The article deals with that part of my life, when I lived in Valga. All successfulled - these are real personal experience. I believe that my apartment in Valga was located on top of the energy pillar.

Alateadvus - meie eellaste kinkepärand

On kohti, mis asuvad justkui energiasamba peal, kus võimendub alateadvus ja selle toel töö tõhusus. Konkreetsemalt vaid ühest seigast. Oma kandidaadiväitekirja koostasin peaasjalikult Valgas, Narva tänava lõpus asuvas eramus. Üüritoas, milles asuv positiivne energia ja selle toime on jäänud mulle saladuseks tänini. Kõik, mis ette sai võetud laabus, õnnestus ja andis tulemusi.
.
Noorusaega mäletame sageli lausa päevade kaupa. Nii oli see ka minul, mil elasin Valgas ning hiljem, mil olin selle linnaga seotud (ühtekokku aastail 1964 kuni 1972). 1964.a 7.detsembril suunati mind TPI majandustudengina õppepraktika ajaks tööle Valga Õmblusvabrikusse. Praktikaaeg kestis kuni 23.septembrini 1965.a.


Kogu selle aja elasin Amanda Määritsa poolt antud üüritoas, mis asus pildil oleva maja paremalt vaadatuna teise akna taga.


Seejärel mõneks kuuks tagasi Tallinnase, diplomitöö koostamine, riigieksamite sooritamine, lõpuks diplomitöö edukas kaitsmine TPI majandusteaduskonnas. Veel paar nädalat puhkust ja kohe tööle asumine Valka, Tartu trusti Valga ehituskolonni finantsist-ökonomistina.
.


.
Amanda Määritsa eramu Valgas Narva tn 12.
(Momendil uue omaniku valduses ja remondis)
.
Paar sõna korteriperenaisest. Amanda Määrits (1903 - 1973) elas oma pensioniaastad Valgas ja ta on maetud Valga Toogipalu kalmistule. Varem oli ta elanud Kärgula mõisapiirkonnas/vallas Pudru-Soovere külas. Tore ja abivalmis vanaproua.
.
Kõik need aastad oli minu korteris töölaua nurgal Johannese evangeelium, mida püüdsin harvade kirikus käimisega ikka rohkem mõistma hakata. Üks mis mind üllatas olid väga sisukad kantslijutlused tolleaegsetelt kirikuõpetajatelt nii Valgas, aga ka mujal (Tartus, Urvastes, Kanepis).
.
.
Amanda Määritsa hauamonument
Valgas Toogipalu kalmistul
.

Taru trusti Valga ehituskolonnis töötasin ajavahemikul 17. märtsist 1966.a kuni 28.augustini 1968.a. Sel ajavahemikul elasin ehituskolonnile kuulunud korrusmajas. Tol ajal paelus mind lätikeelne luule, mida lugesin rohkesti. Eks selle varal valmisid ka endal mõned luuletused, mis nägid ilmavalgust kohalikus ajalehes. Selgeks sai üks - luuletusi on väga, isegi väga palju, kuid tõeliselt häid vaid üksikuid.
Tartu ülikooli rahanduse ja krediidi kateedrisse võeti mind tööle assistendina 1.septembril 1968.a. See aga ei tähendanud veel lõplikult Valgast lahkumist.
.

.
Valga ehituskolonnile kuulunud korrusmaja
.

.
.
Valga ehituskolonni endine peahoone
.

.
Valga Õmblusvabriku peahoone
.
Kui asusin tööle ülikooli, sai minu elupaigaks koht ühiselamutoas, sest tol ajal oli Tartus korteri saamisega väga suuri raskusi. Selge oli see, et ühiselamus pole võimalik tegelda teadustööga sel määral nagu nõuab seda väitekirja koostamine. Nii jäigi mulle tuba Valgas Amanda Määritsa eramus ning sõitsin sageli linnalähedases rongis Valga ja Tartu vahet. Selline kaksikelu kestis mul kuni 1972.a sügiseni, mil lõpuks sain korteri Tartus. Olen väga tänulik dotsent Ülo Kauerile, kes mind väitekirja koostamise ajal pidevat konsulteeris ja hea sõnaga toetas.
.
Pangandusteoreetik dotsent Ülo Kauer

 .


TÜ majandusteaduskond (1968)
 /Vambola Raudsepp viimases reas vasakult kuues/
.
Ülikoolis hakkasin õppetöös tegelema ettevõtete rahanduse ja investeeringutega. Ja seda nii eesti kui ka vene keeles. Kuna tol ajal Eesti NSV Ehitusministeerium töötas praktiliselt vene keeles, siis erialaterminoloogia/-keelega raskusi polnud. Küll aga oli raskusi inglisekeelse erialakeelega, sest need nn sotsialistlik ja kapitalistlik majandamissüsteem ei tahtnud omavahel hästi haakuda. Nii siis tegelesingi ühtaegu kolme keelega, kuna tol ajal õnneks lubati veel väitekiri esitada eesti keeles, autoreferaat muidugi vene keeles. Ühteaegu väitekirja koostamisega tuli eksternina sooritada kolm nn kandidaadimiinimumi eksamit (filosoofia, inglise keel ja eriala), mis kõik õnnestusid esimesel katsel (hinded vastavalt rahuldav, hea ja väga hea). Peale kõige jõudsin kirjutada mõned teadusartiklid ja esineda paaril rahvusvahelisel teaduskonverentsil Riias.

Majanduskandidaat Vambola Raudsepp
.
Niisiis, väitekiri valmis 1971.aasta alguses ja kaitstud sai ta suve hakul. Moskvas asuva Kõrgema Attestatsioonikomisjoni (KAK) otsus teaduskraadi kinnitamise kohta tuli sügiseks. Sellega oli ka minu kõige viljakam tööperiood Valgas lõppenud. Kust küll võtsin siis selle energia, et võisin töötada ca 14 tundi ööpäevas, samas ka mälu, et võisin inglisekeelse terminoloogia omandada erinevate sõnaraamatute lugemise teel? - eks see jääbki mõistatuseks. Ju siis ikkagi energiasamba poolt võimendatud alatedvuse jõud.
.
Vambola Raudsepp,
Valga elanik aastail 1964 - 1972No comments:

Post a Comment