Tuesday, July 13, 2010

Armastusest johtub turvalisus ja isiku edulugu

.
Article concerning esoteric phenomena. This topic has been little studied by scientists. Esotericism is determined by many external factors (lighting, abnormal mental efforts, physical accident). Peopleś mental abilities are very diverse and have different reasons for each specific individuals.  In this article my personal experiences related to the esoteric.
.
Õnnelik on see, kel on raamatud, kuid veel
õnnelikum see, kel ei lähe neid vaja.
Hiina vanasõna.
.
Laps, kes kasvab keset armastust ja hoolivust satub väga harva ebameeldivatesse kriitilistesse olukordadesse; teda ümbritseb justkui mingi positiivne kaitsevöö, mille vastu põrkub kõik halb ja kurjus. Aga selle kaitsevöö loomiseks on otsustav roll lapse vanematel, vanavanematel, aga ka kasvukeskkonnal tervikuna. Nüüdisaja raamatutarkuste varal võib aimata, et tegemist on aura ja karmaseadustega. Paraku inimene on palju-palju keerukam, mistõttu teda kirjeldada vaid mõne mõistega osutub lootusetuks. Niisiis jääb vaid üle rääkida väga isiklikest kogemustest ja tunnetada ennekõike iseennast.
 .
Inimene on Vaim, kes omab Hinge kaudu Keha. (Luule Viilmaa). Siinjuures tänan Gunnar Aarmat, Taimi Vanaseljat ja paljusid teisi oma kaasteelisi, kes oma raamatute kaudu õpetasid mind nägema Elu sellisena, nagu ta tegelikult on.
.
Kui olin vaid seitsme aastane, juhtus minuga midagi kummalist. Oli palav kesksuve päev, mil olin lehmade ja lammastega karjamaal. Äikesepilv oli juba pea kohal, kui jootsin ämbritest lehmi. Olin jõudnud ämbrid suure puu alla kivi juurde viia ja ise mõne meetri eemalduda, kui järsku käis välgusähvatus ja kõrvulukustav kärgatus. Hetk hiljem nägin loomade ümber mitmevärvilist välja, sama ka puu ja kivi ümber, kuid palju nõrgemal kujul. Tajusin vaid, et Kõiksus on täis kummalisi mõistatusi.
.
Ja siis jätkusid uskumatud seigad. Algkooli õpilasena märkasin mõne üksiku inimese juures vaevutajutavat helendust. Alateadvuses tunnetasin nende inimeste heasoovlikkust ja tarkust. Õnneks ikka ja jälle jätkus neid mu lähedusse. Toredad mälestused. Aga oli ka ebameeldivaid seiku. Näiteks, minu esimestel kooliaastatel oli üks pikemat kasvu läikiva pealaega noor meesõpetaja, kellele meeldis vahetundide ajal viibida poisslaste käimlas. Imelik mees oli, vanapoisina ta suri, kuid minus tekitas ta mitmeid foobiaid.
.
Kui tänapäeval rääkida selgeltnägemise võimetest, siis teeb see paljudele nalja. Aga minus oli neid võimeid olemas. Vaid üks näide. Kui mingis aines oli olnud raske kontrolltöö, siis nägin ma unes/alateadvuses, mis hindega see töö oli hinnatud ja isegi seda kohta vihikus, kuhu hinne oli kirjutatud. Ütlesin seda ka kaasõplastele, kuid nad ei uskunud. Väitsid hoopis, et ju ma kuskilt olin oma hinde varem teada saanud. Aga ei olnud ju! Paraku aastate möödudes inimese ebatavalised/erilised võimed degenereeruvad.
.
Edasi hoopis muust. Hiljem, kui olin juba kõik kooliõpinud lõpetanud, tundsin, et mind juhitakse mingi/kellegi (?) tahte/soovi kohaselt. Meeldivalt alati heas/positiivses suunas. Neid juhtumeid oli palju, kuid ka siin näitena vaid üks seik. Kui töötasin Valga ehitusettevõttes, siis millegipärast enne tööle minekut läksin postkontorist läbi ja ostsin kõik värsked ajalehed. Ma polnud kunagi nii teinud ja ei leia põhjust, miks ma tol korral nii tegin. Ühest lehest aga lugesin, et Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi kateeder kuulutas välja konkursi ühele aspirandi kohale. Võtsin keskpäeval kohe telefoni teel ühendust kateedrijuhataja professor Raimund Hagelbergiga ja nii minu edasine elukäik oli kindlaks määratud aastakümneteks.
.
Armastusest rääkida pole ehk mõtet, sest niikuinii kuhugi välja ei jõua. Olen mõnikord ütelnud, et armastuse definitsioon on antud apostel Pauluse kirjas korintlastele. Aga ega elu vist polegi mõeldav ilma armastuseta. Näiteks, inglise keeles love, live ja life kõlavad üsna sarnaselt. Kui eesti keeles seostada armu või armi armastusega, siis saame huvitavaid kombinatsioone. Vahest ongi armastus teatud armuand ja armastus jätab pettumise korral armid?
.

 Liidia-Adeele Raudsepp (paremal) /1935/
..
Emaarm ei tunne pettumusi, ega jäta ka lapsele arme. Emaarm loob armastava/turvalise kodu, kaitse kogu perele, mis lõppkokkuvõttes teeb EMA kõige tähtsamaks/olulisemaks inimeseks iga lapse elus. Aga lapsepõlvest oleme ju kõik pärit.
.
Vambola Raudsepp

No comments:

Post a Comment