Friday, May 14, 2010

Sidemed Moskva Finantsakadeemiaga

.
Teadus, aga ka õppetöö ülikoolides juba oma olemuselt on rahvuste piire ületav, internatsionaalne ja selleks ta ka jääb. Selles on lõputult palju positiivset, millest paraku teadlased ise johtuvalt oma tagasihoidlikkusest räägivad vähe. Aga teadusajaloo tarvis peaks rääkima hoopis rohkem ja põhjalikumalt. Järgnevalt vaid paar sõna Tartu Ülikooli rahanduse kateedri ja Moskva Finantsakadeemia vahelistest sidemetest.

Moskva Finantsakadeemia loeb enda loomisaastaks 1919.aastat. 1946. aastast kandis ta nime Moskva Finantsinstituut, alates 1991.aastast Moskva Finantsakadeemia. Minu otsesed sidemed selle maailmakuulsa kõrgkooliga said alguse 1973.aastal, mil viibisin seal neljakuulisel täiendõppes.

1970/80.ndatel aastatel ettevõtte rahanduse ja investeeringute suunda juhtis kogu N.Liidus majandusdoktor professor, hilisem teeneline teadlane Dmitri Moljakov. D.Moljakovi, aga ka A.Birmani, P.Źevtjaki, N.Sõtchovi jt koostatud õpikute järgi toimus õppetöö ka Tartu Ülikoolis. Õpikute autorid olid hästi kursis inglisekeelse kirjandusega sellel alal ning seepärast tolle aja õppekirjandus oli suhteliselt konkreetne, sisutihe ja mis peamine, suhteliselt poliitikavaba.


Moskva Finantsakadeemia peahoone (2010)
/Foto internetist/

Minu tihedamad/otsesed sidemed professor Dmitri Moljakoviga kestsid üle kümne aasta, so aastatel 1973 - 1983, mil kaitsesin St Peterburis oma doktoriväitekirja. Praegu võin ütelda, et tegu oli tõeliselt nö vaimse aristokraadiga, keda huvitasid ühtaegu nii metodoloogilised, aga ka rakenduslikud probleemid. Ta suhtus minu poolt uuritavasse temaatikasse väga suure tähelepanu ja lugupidamisega.

Professor Dmitri Moljakovi eestvedamisel korraldati mitmeid üleliidulisi rahanduse ala kateedrijuhatajate kokkutulekuid ja seminare Moskvas, mis olid isiklike sidemete ja kogemuste vahetamiseks väga tähtsad.
.
Vasakult Vambola Raudsepp, Raimund Hagelberg ja Mart Sõrg aastal 1997.
/Foto Vambola Raudsepe erakogust/
.
Kuna Tartu Ülikoolis (R.Hagelberg, V.Raudsepp, A.Susi) olime teinud tõsiseid edusamme ettevõtte rahanduse juhtimissüsteemide loomiseks, sh paljuvariandiliste plaaniarvutluste sooritamise alal, siis oli meil, mida ka üleliiduliselt pakkuda.


Rahandusala kateedrijuhatajate kokkutulek Moskvas (1986) /vr*/

Hiljem esinesin mitmel rahvusvahelisel teaduskonverentsil nii Moskva Finantsinstituudis, aga ka Moskva Ülikoolis. Võib ütelda, et uuritav probleemistik on aktuaalne ka nüüdisajal.

Tänane Moskva Finantsakadeemia on maailmas tunnustatud modernne kõrgkool oma paljude teadussidemetega üle maailma, kuid ettevõtte rahanduse ja finantsjuhtimise alal võib märgata neid häid traditsioone, millele pani aluse tõeline vaimne aristokraat professor Dmitri Moljakov.

Vambola Raudsepp,
 prof emer, Tartu Ülikool

No comments:

Post a Comment