Thursday, May 20, 2010

Enesetäiendused Soome majandusuuringute keskustes

.
1991. aasta kevadel viibisin Helsingis VATT-is (Valtiollinen Tutkimustoimisto) lühiajalisel enesetäiendamisel just majandusuuringute alal, aga samuti isiklike kontaktide loomise eesmärgil. Mitmeid kontakte aitas korraldada professor Mart Sõrg, kes oli tol ajal pikemal enesetäiendamisel Soome Pangas.Vambola Raudsepp (1991)

Enesetäiendamise ajal VATT-is oli mul võimalus käia ETLA-s (Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos) ning tutvuda seal tehtavaga. Tol ajal andsid seal tooni noored väga tugevad majandusanalüütikud ja -prognoosijad.
1991. aasta kevadel Eesti polnud veel vaba, mistõttu tuli mul kirjutada mitmeid artikleid Soome ajalehtedele, et selgitada olukorda, aga ka perspektiive meil. Mõned neist äratasid tähelepanu vähemalt minu tutvusrinkonnas (vt Viro itsenäiseksi henkisin voimavaroin - Helsingin Sanomat; Raskas taival markinatalouteen - Karjalan Sanomat jt) ning mul oli võimalus vahetult edasi anda omi nägemusi.Sellisena võtab Helsingi vastu saabujat Eestist
/foto internetist/

.1991. aasta kevadeks oli Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna aineline baas rohkem kui nutune. Seepärast olime väga tänulikud VATT-i teaduritele Seppo Leppänenile ja Erkki Siivonenile, kes oma vastukülaskäigu ajal Tartusse tõid meile kingituseks korraliku raali.


ETLA - Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
/foto internetist/

.Varasemast ajast oli meil Soomega mitmeid sidemeid, mistõttu 1991.aasta kevadel elasin Käpyläs perekond Muukkade juures. Tuula ja Mauri Muukka olid tõelised Eesti sõbrad, kellega mul jätkusid sidemed veel aastaid. Muide Tuula valdas ka eesti keelt.

Sain VATT-ist ja ETLA-st palju erialast kirjandust ning nad saatsid meile omi uuringuid veel hiljemgi. ETLA majandusteadlast Kari Alhot tundsin juba varem tema külaskäikudest Tartusse. Kahjuks praegu tol ajal tekkinuid häid tuttavaid nimeliselt enam ei suudagi meenutada. 1991.aasta sügisel toimusid meil murrangulised muutused, maailm avanes järsult, mistõttu Soome sõbrad jäid kuidagi tagaplaanile. Paraku.

Vambola Raudsepp,
majandusteadlane

No comments:

Post a Comment