Wednesday, April 14, 2010

ÜHE PILDI LUGU: mõtted ja arutelud


Inimestel on üks ühine omadus:
nad kõik on erinevad
.
  • 1970-1988 - Tartu Ülikooli rektorina töötas Arnold Koop (16.juuli 1922 - 21. aprill 1988);
  • 1982 - prof Raimund Hagelberg asus tööle Eesti Teaduste Akadeemia peasekretäriks;
  • 1983 - Vambola Raudsepp kaitses doktoriväitekirja St Peterburis.

Üks albumi pilt möödanikust räägib kordi rohkem kui kümmekond lehekülge kirjasõna. Paraku fotosid on vähe ja ega nende kvaliteetki pole alati kiita. Seepärast hinnakem seda, mis meil on ja mis säilib aastateks. Alljärgnevalt fotod mõnede isikutega, keda pean väga tähtsateks oma edaspidise elutee kujunemisel.

Eesti majandusteadlastele räägib palju üks nö ajalooline pilt, mis on tehtud Tartu Ülikooli rahanduse eriala vilistlaste kokkutulekul 1988.aastal. Muide, minu teada on see pilt ka ligikaudu saja eriala vilistlase albumis.


Tartu Ülikooli rahanduserialaga seotud õppejõud 1988.aastal vilistlaste kokkutulekul (Foto: Vambola Raudsepp'a erakogust)


Juuresolev pilt on tehtud Tartus, tol ajal Nooruse tänava õppehoone taga kutselise fotograafi poolt. Momendil neli inimest nendest (U.Mereste, Ü.Kauer, L.Shorikova ja A.Susi) on juba jäädavalt lahkunud. Mujal töötavad Viktor Arhipov ja Margus Hanson, TÜ majandusteaduskonnas töötab veel vaid Nadezhda Ivanova. Kõik ülejäänud veedavad nö pensionipõlve. Püüan praegu loetleda pildilolevatest neid, kellega olid mul sidemed nii tudengipõlves, aga ka hiljem igapäevatöös.

Täpsustame pildilolijaid, need on: esimeses reas vasakult esimene Uno Mereste, teine Elvi Ulst, kolmas Ülo Kauer, neljas Raimund Hagelberg, viies Heli Ruussaar, kuues olen ise, so Vambola Raudsepp; teises reas vasakult esimene Nadezhda Ivanova, teine Viktor Arhipov, kolmas Ljudmila Shorikova, neljas Arno Susi, viies Maris Astel, kuues Heino Siigur, seitsmes Ülle Vaaks, kaheksas Margus Hanson, üheksas Mart Sõrg.

Feodor Klement Tartu Ülikooli rektorina
1968.aastal (Foto: internetist)

Fotode puhul rõhutatakse alati seda, et pöördele tuleb kirjutada kuupäev, koht ja nimeliselt, kes on pildil. Sageli see unustatakse ja usutakse, et küll kõik meenub, kui vaja läheb. Aga ei meenu, aeg teeb oma töö. Seepärst antud juhul püüamegi olla täpsed ja olgu iga pildi juures kõik vajalik.

Raimund Hagelberg kateedrijuhatajana
1968.aastal (Foto: Vambola Raudsepp'a erakogust)

Uno Mereste kateedrijuhatajana
(Foto: internetist)

Uno Merestet teadsin/tundsin tudengipäevil, ehkki mitte küll isiklikult, ennekõike tema õppematerjalide ja teaduskirjutiste kaudu. Oma loengutel rääkis Uno Merestest palju head akadeemik Johan Vaabel.

Johan Vaabel kateedrijuhatajana
(Foto: internetist)

Vambola Raudsepp majandustudengina
Tallinnas 1962.aastal (Foto: Vambola Raudsepp'e erakogust)

Isiklik tutvus Uno Merestega tuli hiljem, so kui olin juba õpinguid lõpetamas majandusteaduskonnas, siis asus ta tolleaegsesse TPI majandusteaduskonda tööle kateedrijuhatajana. Diplomitöö kaitsesin komisjoni ees, kus tooni andis noor perspektiivikas majandusteadlane, hilisem teadusdoktor, professor ja akadeemik Uno Mereste. Niisiis kõik oli veel ees. Kahjuks pole nendest aegadest mul ühtegi pilti, ehkki oleksin väga soovinud.
.
Vambola Raudsepp Valgas ehitusettevõtte finantsistina
 (Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)
.
Ülo Kauer (Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)

1966.aasta kevadtalvel lõpetasin õpingud ja mind suunati tööle Valka ehitusettevõtte finantsistiks. Hiljem töötasin ka veel pearaamatupidajana, kuid 1968.aasta sügisel tekkis võimalus asuda tööle Tartu Ülikooli rahanduse kateedrisse assistendina.

Tartu päevil tekkisid tihedad õppe-teadustöö sidemed Raimund Hagelbergi, Ülo Kaueri ja hiljem Arno Susiga. Raimund Hagelberg lahkus ülikoolist Eesti Teaduste Akadeemiasse 1982. aastal, seega temaga sidemed nõrgenesid. Arno Susi lahkus jäädavalt 1993. aastal, kuid Ülo Kaueriga töötasime koos kuni tema pensionini jäämiseni, mil toimusid ülikoolis suured muutused.

Vambola Raudsepp TÜ kateedrijuhatajana
1983.aastal (Foto: Vambola Raudsepp'a erakogust)

Millegipärast 1980.ndatest aastatest on meie töötajatest tehtud fotod kõik nö rühmapildid, so kateedrite töötajad, teaduskonna õppejõud ja teenistujad vms, kuid üksikisikutest pilte on väga vähe.

Küll on rühmapiltidel ka omad eelised, sest siit näeme, kes on ühe või teise isiku kaasaegsed, milline on nende inimeste vanusevahe ja missugune on kellegi positsioon ülikoolis, linnas või vabariigis. Niimoodi vaid tänu ühele pildile saame palju rohkem, sügavuti teada möödanikust ning talletatud materjalid on hoopis sisukamad.
Vasakult: Tõnu Laak, Mart Sõrg, Ülo Kauer ja Vambola Raudsepp
 (Foto: Vambola Raudsepp'a erakogust)

Võib küsida: mis jõud/tõmme viis kokku just need inimesed oma eesmärkide/pürgimuste ja saatustega ning miks kujunesid nendevahelised suhted just sellisteks? Siinjuures vaid üks tähelepanek, so mida vaimselt rikkam, edumeelsem ja ka edukam on inimene/isiksus, seda vähem on temas negativismi, õelust.

Sulgeme selleks korraks albumi ja jätame pildilolijad naeratama, muhelema nii, nagu nad tegid seda 1988.aastal. Aegade möödudes vaatavad sama pilti meie järeltulijad, kuid nende mõtted ja arutelud jäävad meile mõistatamiseks.
Vambola Raudsepp

No comments:

Post a Comment