Wednesday, January 27, 2010

Targad naised: ilu ja mõistuse harmoonia

.
Vaid Maa ilu kaudu hing oskab leida trepi Taevasse.
Michelangelo
.
Targad naised on nö maanaised, kelle juures kohalikud inimesed käisid/käivad abi saamas. Nad tunnevad ürditeadust, jälgivad loomade ja lindude käitumist, teevad ilmavaatlusi, sh eriti jälgivad/arvestavad kuu faaside muutumist. Tark naine näeb Maa ilu, harmooniat ja oskab seda ennekõike ravitsemisvahendina jagada abivajajatele. Sõnaga, kitsamas mõttes Targa naise puhul on tegemist loodusliku maagia ja nõiakunsti naissoost valdajatega.
.
Targa naise jaoks loodus/kõiksus on Suur Ema /
Pilt internetist/
.
Kui uurite oma sugujuuri aastasadade taha, võib igaüks kohata seal Tarku naisi, kellest järeltulijad räägivad paeluvaid lugusid veel mitme põlvkonna vältel. Tark naine justkui helendab, teda ümbritseb headuse, õndsuse ja kaastunde aura, millel on tugev mõju kaasinimestele. Tema käele võib usalduslikult lennata linnuke ja nokkida sealt toidupalu. Targal naisel on täielik kooskõla inimeste, loomade, taimede ja isegi kividega, so kõigega keda/mida ümbritseb aura.

Antsla Pikkade sugupuus oli selliseks Targaks naiseks minu ema vanaema Eva Sarv-Pikk (1850-1932). Minu ema (Liidia-Adeele Pikk-Raudsepp) rääkis oma vanaemast, so 1950.ndate aastate paiku mitmeid lugusid. Kõigepealt oli Eva kohalik ravitseja, kes mitme rituaali saatel joonistas haigele valutava koha peale nn ravitsemis- ehk nõiaratta. Seejärel isesugused loitsud ning lõpptulemusel valu lakkas, mõnikord ka haige paranes. Teda ümbruskonnas tunnustati, ju siis abi oli tõhus.
.
Ravitsemisratas, mis kuulus vaid ühele Targale naisele /vr*/
.
Oma ravitsemisratta olnud Eva saanud oma vanavanematelt ning ta hoidis seda üldsuse eest saladuses. Oma elu viimastel aastatel ta siiski oma saladuse loovutas. Nimelt, olles juba kõrges eas joonistas ta minu ema jaoks nõiaratta poriloigule ja käskis seda meeles pidada, vajaduse korral ka kasutada. Paraku aga juhtus nii, et minu ema oli saladuste jaoks liiga noor ja ta lobises oma õdedele kõik välja. Siiski joonistatu jättis ta meelde, kuid nõiaratas oli tema jaoks kaotanud oma võlujõu.
Tekib küsimus: kust on pärit taoline tohterdamise ratas? Midagi sellist olen leidnud/lugenud meist kaugete maade shamaanide juurest, kuid kuidas võis selle omapärase võluratta teekond olla Antsla lähistele? Ilmselt on sellel rattal kujutatud paari puud, aga võibolla ka ürte, millega oli Targal naisel eriline side?
Edasi teisest konkreetsest loost. Ema jutu kohaselt tol ajal ühe seitsme- kaheksa aastase karjase elu võõras talus oli ränkraske. Sageli olen mõelnud, mida võis vanaema ütelda pisitütrest karjusele, kes kaebas oma rasket karjasepõlve. Aga Tark naine leidis sõnad, kuidas vabastada lapse mõtted, keha ja vaim masendavatest raskustest/ahelatest ning kuidas anda karjusele hingekosutust.
.

Eva Sarv-Pikk oma viimastel elupäevadel
/Foto Vambola Raudsepp'a erakogust/
.
Nagu selgus oli kõik hoopis lihtsam. Minu emale, tolleaegsele karjalapsele ta soovitas minna aegajalt metsa ja lugeda oma loits sõnadega:
.
„Mets sa võta lapse mured,
kuusekene kurvad mõtted,
pettaipuuke paha painaja,
kõokene mind kallista!“

.
Loitsu ajal pidi keskenduma puule, kelle poole pöörduti (kuusk, mänd, kask). Ja aitaski lapse mured leevendada, nii nagu ema mäletas. Hiljem, juba täiskasvanuna olla ema sama loitsu korduvalt meenutanud.

Ja veel. Minu ema rääkis sageli, et vanaema Evale meeldis olla lillede keskel ja nendega pikalt suhelda. Mida ta nendega vestles, see jäi saladuseks. Kõik aga võisid näha, et kui Eva oli lillede keskel, siis õied pöörasid alati tema poole. Ilmselt oskas Eva kasutada muude oskuste kõrval ka aroomteraapiat, mis tänapäeval on laialt levinenud.
.

Õied kummardavad Targa naise poole
.
Lõpuks hoopis salapärasemast Eva võimest, so selgeltnägemisest, tuleviku ettearvamisest. Selgeltnägemise võimed on antud paljudele Tarkadele naistele ja nad ise peavad seda täiesti loomulikuks. See and on kõiksuse kingitus neile.
Kas ja kuidas Targad naised suhtlevad teispoolsusega, mõistuseväliste sfääridega, siis sellest teatakse väga vähe. Keegi pole võimeline andma probleemile lihtsamatki vastust/käsitlusviisi. Mõni konkreetne seik loob ehk võimalusi, kuidas paremini süüvida Eva võimetesse.
.
Targa naise tulevikunägemusi teispoolsusest
 /Pilt internetist/
.
Ema meenutas, et kord õhtuloojangus jäänud vanaema oma kolme pojatütrega pikemalt jutlema. See oli umbes 1920.ndate aastate keskpaiku Antslas. Eva ütles, et lapsekesed, teid kõiki, so kolme pojatütart ootavad ees ränkrasked sõja- ja vaesuse aastad. Siis olete kõik juba mehele länud ja teil igaühel on oma pere, kuid kaks teist (Maret ja Ella) kaotavad sõjas oma mehed. Minu emale ta ütles, et sinu mees pääseb mingi õnnetuse läbi üldse sõjast. Lisas veel, et mu ema kasvatab üles viis last. Oli see siis Targa naise kõrgendatud tundlikkus teistes dimensioonides toimuva suhtes?
.

Eva Sarv'e poeg Jaan abikaasaga  
/Foto erakogust/
.

Nii ka läks. Maret ja Ella kaotasid oma mehed sõjas langenutena ja jäid vaesusesse oma lastega. Minu ema kasvatas tõesti üles viis last ja tema mees (so minu isa) jäi sõjast eemale tänu rongiõnnetusele. Kuna lastele tol ajal räägiti palju muinasjutte, siis eks ka tolle aja lapsed võtsid seda ettekuulutust kui muinasjuttu. Alles aastate möödudes hakati meenutama vanaema ennustusi.

Kirikukirjade järgi Eva oli õigeusklik, nii nagu ta mees ja lapsedki ning ta maeti õigeusu kalmistule. Nii nõudis tolle aja kombestik. Tuleb aga vahet teha ühe konkreetse usu ja religiooni kui väga laia mõiste vahel. Eva aga oli religioosne inimene, Tark naine ja seda kõige paremas mõttes.
Vambola Raudsepp,
sugujuurte uurija
.

No comments:

Post a Comment